Tiến độ thi công và tiến độ đóng tiền K1, K2, K3 The K Park

THỜI ĐIỂM
TIẾN ĐỘ THI CÔNG
K1
K2
K3
20/5/2017
Giằng đài móng


5 - 6/2017
Nền hầm 28/5
Nền hầm 13/6
Đài giằng 30/6
30/6/2017
Tầng 2
Tầng 1 cos 0,00
Tầng 1 cos 0,00
30/7
30/9/2017
Tầng 10
Tầng 10
Tầng 5
30/11/2017
Tầng 20
Tầng 20
Tầng 15
30/1/2018
Cất nóc
Cất nóc
Cất nóc
1/6/2018
Hoàn thành sơn lót mặt ngoài
Hoàn thành sơn lót mặt ngoài
Hoàn thành sơn lót mặt ngoài
30/11/2018
Bàn giao
Bàn giao
Bàn giao

Sổ hồng
Sổ hồng
Sổ hồng

THỜI ĐIỂM
TIẾN ĐỘ ĐÓNG TIỀN
K1
K2
K3
20/5/2017
50.000

30%

5 - 6/2017
20%
Đài giằng 30/6
30/6/2017
10%
Tầng 1 cos 0,00
30/7
30/9/2017
20%
20%
Tầng 5
30/11/2017
10%
10%
Tầng 15
30/1/2018
10%
10%
10%
1/6/2018
15%
15%
15%
30/11/2018
10%
10%
10%

5%
5%
5%
Bài đăng xem nhiều