Tiến độ thi công The K-Park

Tiến độ dự án chung cư The K Park. Hiện tại chung cư The K Park về cơ bản đã gần xong móng, hiện tại chúng tôi đang làm sắt và lên tầng 1.
Tiến độ dự án chung cư TheK Park sẽ được chúng tôi cập nhật vào mỗi thứ 2 hàng tuần.

CÔNG TRƯỜNG CHỤP NGÀY 16/5/2017

Bài đăng xem nhiều